Min tidligere chef og jeg delte en fascination for mange af de samme bøger.  Han anbefalede mange gode bøger, og en af dem var et lydspor med Earl Nightingales kaldet The Strangest Secret. Jeg havde aldrig hørt om den, men efter første gennemlytning var jeg hooked. 

Earl Nightingale var en amerikansk radiovært og forfatter, der for det meste beskæftigede sig med emner som menneskelig karakter, udvikling, motivation og meningsfuld eksistens. Han voksede op i efterdønningerne til den Store Depression i fattige vilkår, men formåede stadig at skabe sig en karriere. 

Jeg har siden lyttet til hans 30 minutter lange tale mindst 30 gange, og bestræber mig efter at lytte til The Strangest Secret mindst et par gange om året.

Jeg har valgt at oversætte den, men også omskrive den til studerende, da jeg mener, at hans budskab kan målrettes til studerende, og forhåbentlig inspirere og studerende til at følge det råd, Earl Nightingale snakker om, og sætte nogle målrettede tanker i gang. 

Bemærk dog, at tallene længere nede med de 100 elever er baseret på data om frafald, som er 30 %. 20 % af alle nyuddannede går arbejdsløse efter seks måneder, og af alle dem der søger jobs og får et job, får langt størstedelen et job der “passer til deres profil”, men ikke nødvendigvis drømmejobbet. Man har i stedet været fokuseret på at få et job, for at undgå at være arbejdsløs.

Som jeg ser det, så har man allerede gået en del på kompromis med sin jobsøgning, når man har søgt mere end ét job. Især hvis ansøgning nummer to er i en anden branche. Studerende der ved hvilken branche og virksomhed de vil starte sin karriere i, og efterfølger starter deres karriere i den branche og virksomhed, er hvad jeg betegner som en succesfuld karrierestart. Man har haft et mål, og man er gået efter det. Og målet var ikke at undgå at være arbejdsløs, men at arbejde med noget bestemt, som har vidst allerede inden man søgte sit første job. Og det netop det at have et mål, som er omdrejningspunktet i Den Mærkeligste Hemmelighed. 

Jeg håber, at du finder den lige så inspirerende og brugbar, som jeg har gjort, og stadig gør.

EARL NIGHTINGALE – DEN MÆRKELIGSTE HEMMELIGHED (FOR STUDERENDE)

Jeg vil gerne fortælle dig om den mærkeligste hemmelighed i verden. Da jeg sad og snakkede med en studerende, der kæmpede for at finde frem til sit karrierekald, blev jeg spurgt: Christian, hvad er der galt med studerende i dag? Og efter jeg havde tænkt over det et øjeblik, svarede jeg: Studerende tænker ganske enkelt ikke. Og det er dét, jeg gerne vil snakke med dig om i dag.

Vi lever i dag i en gylden tid. Det er en tid, som vi har set frem til længe, og arbejdet hårdt for i hundreder af år for at nå til. Vi er i Danmark langt mere privilegerede end andre lande i verden. Men nu hvor vi har det, så tager vi det ganske enkelt for givet. Vi i Danmark er især heldige at leve i et land med gratis og betalt uddannelse for alle.

Man ved hvad der sker:

Hvis vi kigger på 100 nystartede universitetsstuderende, ved du, hvad der vil ske fem år senere. Disse 100 studerende vil sige, at de går en spændende tid i møde, og at en uddannelse vil give dem et bedre liv. Der er en kampånd til at studerede og udvikle sig mod en bedre fremtid. Er du klar over, hvad der sker med disse studerende, der har fået en plads på universitet? Af de 100, der starter på en uddannelse, færdiggør 30 ikke deres uddannelse. 25  går direkte på en arbejdsplads og  starter i et job, de er utilfredse med. 40 vælger et job ud fra desperation eller jagt på sikkerhed frem for et job, de virkelig føler, er det rigtige, oftest som resultat af at have været på dagpenge efter studiet.  Kun 5 starter i en karriere direkte efter uddannelsen, som de er glade for, og som de har arbejdet imod.

Tænk lige over det. Ud af 100 studerende, er det kun 5, der har en succesfuld start på deres karriere efter uddannelse. Hvad skete der med gnisten og ivrigheden over at skulle tage en uddannelse? Hvad skete der med deres ambitioner, deres drømme og deres mål? Og hvorfor er der så stor en forskel mellem, hvad de studerende gør, og hvad de opnår?

Når vi siger, at ca. 5 % har en succesfuld karrierestart, bliver vi nødt til at definere succes. Og den bedste definition på succes, jeg har kunne finde, er: Succes er den progressive realisering af et værdigt ideal. Hvis en studerende arbejder mod et bestemt mål, og ved, hvor han eller hun er på vej hen, så er den studerende en succes. Hvis den studerende ikke gør det, men vælger en indkomst frem for karriere, er den studerende en fiasko. Succes er den progressive realisering af et værdigt ideal.

Rolo May, den anerkendte psykiater skrev en fremragende bog “Man’s Search For Himself. I denne bog siger han, at det modsatte af mod i vores samfund, ikke er fejhed. Det er komfort. Og det er dét problem, vi ser i dag. Det er komfort – studerende, der gør lige som alle andre uden at vide, hvor de er på vej hen.

Tænk lige over det. I Danmark er der lige nu en arbejdsløshed blandt nyuddannede på godt 20 %, og det tal har været stabilt i snart 10 år. Dvs. 20 % at nyuddannede ikke kan forsørge sig selv, men er afhængige af dagpenge.

Vi lærer at læse, når vi er syv. Vi skal afklare, om vi vil have en uddannelse, når vi er teenagere – på et tidspunkt hvor vi allerede har flere år på skolebænken, end unge i andre lande nogensinde får i hele deres liv. Og når vi er færdiguddannede i midt-tyverne og start-trediverne, har vi stadig ikke afklaret, hvor vi vil starte vores karriere i et land med gratis uddannelse og alle tænkelige hjælpemidler.

Hvorfor? Fordi vi vælger komfort. Problemet er, at studerende gør som den forkerte procentdel – de 85 %, som ikke har en succesfuld karrierestart.

Men hvorfor vælger så mange studerende at vælge den nemme løsning? Sandheden er, at de ikke ved det. Disse studerende mener, at deres liv og karriere skal findes og afklares af andre end dem selv; at det er deres universitets og til dels jobcenterets ansvar at gøre arbejdet for dem.

I en undersøgelse  man en masse studerende et simpelt spørgsmål: Hvorfor tager du en uddannelse? Hvorfor vælger du at bruge fem på at uddanne dig, læse op, og gå til eksamener? 3 ud af 4 af de studerende havde ingen idé. Hvis du spørger dem, vil de sige: Det er det eneste rigtige at gøre i en tid, hvor det er svært at få arbejde, og fordi det er der så mange, der gør. Mange tager en eller anden uddannelse, fordi mange andre tager en uddannelse, eller fordi deres forældre sagde, at det var en god idé.

Lad os nu vende tilbage til definitionen af succes. Hvem har succes med at få den karrierestart, de drømmer om? Den eneste studerende, der har en succesfuld karrierestart, er den studerende, der progressivt realiserer et værdigt mål. Det er den studerende, der siger: Jeg vil arbejde som X i en bestemt branche”, og derefter begynder at arbejde mod det mål.

Lad mig fortælle dig, hvem af de studerende der får en succesfuld karrierestart. Det er den marketingstuderende, der ved, at han vil arbejde med online markedsføring på sociale medier i underholdningsbranchen. Det er hende, der ved, at hun vil være økonomiansvarlig i en mellemstor virksomhed, der specialiserer sig i at lave regnskabsprogrammer til håndværkere. Det er den studerende, der brænder for en bestemt industri, og bruger tid og kræfter på at få branchekendskab, netværk, kompetencer og erfaring, der efterspørges i den industri. En succesfuld karrierestart finder du hos den studerende, der i løbet af sit studie gør en aktiv og fokuseret indsats for at blive den bedste kandidat til et bestemt job efter studiet. Men kun 15 ud af 100 studerende har fundet et mål og ideal at gå efter i deres studietid. Det er derfor, der ikke rigtig er nogen konkurrence om drømmejobbene, hvor der forventes mere end en stærk akademisk profil. Der kan være mange ansøgere, men vi gør det svært for os selv og få det job, hvis vi konkurrerer på de samme parametre som alle andre – karaterer, uddannelse og universitet.

I stedet for at konkurrere på vores profil som studerende, er det eneste, vi skal gøre, at opbygge vores egen profil efter, hvad vi vil arbejde med.

Spørgsmålet er, om man kan forudsige chancen for, hvad der vil ske med en nyuddannet, der lige har færdiggjort sin uddannelse. Er der en ingrediens, der ville garantere en studerende en succesfuld karrierestart? 

Det er der, og den har jeg fundet.

Har du nogensinde overvejet, hvorfor nogle studerende kæmper sig igennem studiet og høster den ene topkarakter efter den anden, men alligevel havner i et job og en stilling, som de egentlig ikke er synderligt begejstrede for – hvis de da ikke starter med at være på dagpenge. Og modsat har du studerende, der virker til næsten ikke at studere, men allerede i studietiden har taget det første og andet skridt i deres karriere i den branche, de gerne vil arbejde i. De har en evne til at tiltrække netop dét, de gerne vil have, og de får det hurtigt. Og på den anden side, har du også hørt historier om nyuddannede, der først går arbejdsløs i en lang periode, og bruger tiden på at sende tæt på hundrede ansøgninger for alligevel at ende i et job, de ikke er glade for. Det er evnen til at sætte et mål – mål for karrierestart – der afgør hvilken kasse du havner i. Nogen af os har dem, andre har dem ikke. Studerende med et klart karrieremål om, hvor deres karriere skal starte, har succes med at få det første job, de vil have.

Lad os prøve at forestille os et skib, der sejler ud fra en havn mod en rejse, der er kortlagt og planlagt. Kaptajnen og besætningen ved nøjagtig, hvor de skal og hen, og hvor lang tid til det vil tage at nå deres destination. Det har et specifikt mål. I 9.999 ud af 10.000 tilfælde vil skibet nå frem til sin destination.

Lad os så forestille os et andet skib, magen til det første, men hvor den eneste forskel er, vi ikke udstyrer skibet med en kaptajn eller besætning. Vi tænder blot for motorerne, og lader skibet sejle. Jeg er sikker på, at du vil være enig med mig i, at hvis skibet overhoved kommer ud af havnen, enten vil synke eller strande på en øde ø. Det kan ikke nå målet, fordi det ikke har fået nogen vejledning eller styring.

Det samme gælder for studerende. Der er nogen, der siger, at uddannelse ikke er for alle, men at vi har opbygget et system, hvor alle i sandhed kan få en uddannelse – men hvor vi ikke har sikret, at den studerende bruger sin tid på studiet til at finde ud af, hvad der skal ske bagefter. Det kræver ikke en ualmindelig disciplin at gennemføre en uddannelse – og det er lige netop hvad formålet er. At gennemføre. At sikre, at så mange som muligt får en uddannelse. Men vi bliver nødt til at afklare, hvad det egentlig er, man vil, når man tager en uddannelse, og vil gennemføre en uddannelse.

Lad os se på den mærkeligste hemmelighed i verden og den historie, som jeg vil fortælle dig i dag.

HVORFOR STUDERENDE MED MÅL HAR SUCCES MED DERES KARRIERESTART, OG STUDERENDE UDEN MÅL GÅR ARBEJDSLØSE?

Lad mig fortælle dig det, så hvis du virkelig forstår det, vil det ændre dit liv øjeblikkeligt. Hvis du får den fulde forståelse for, hvad jeg vil fortælle dig lige nu, vil dit liv aldrig blive det samme. Du vil pludselig opleve, at du tiltrækker mere held, at du får de ting, du ønsker, og at du fra nu af ikke vil have de problemer, de bekymringer eller den smule angst, du har båret rundt på. Fortvivlelse og frygt vil være noget fra fortiden.

Her er nøglen til en succes efter studie –samt nøglen til fiasko: 

Vi bliver, hvad vi tænker på.

Lad mig gentage det én gang til: Vi bliver, hvad vi tænker på.

Siden tidernes morgen har vise mænd, kvinder, undervisere og filosoffer og profeter været uenige om mange ting. Det er kun på dette ene område, at de når en fuldstændig enighed.

Hør blandt andet, hvad Marcus Aurelius, den store romerske kejser, sagde: En mands liv er, hvad han gør med det, med sine tanker.

Benjamin Diraeli sagde dette: Alting kommer, hvis man bare vil vente. Jeg har igennem lang meditation overbevist mig selv om, at en person med et fastlåst formål vil opnå det, og ingenting kan modstå viljen, der vil gøre alt for at opnå det”.

Ralph Waldo Emerson sagde: En person er, hvad han eller hun tænker på dagen lang.

William James sagde: Den største opdagelse i min generation er, at mennesker kan ændre deres liv ved at ændre deres tankers attitude. Han sagde også: Vi har kun brug for en konkret handling som hvis det vi vil have var virkeligt, og det vil unægteligt blive realiseret, ved at vokse sig større i vores liv, så det med tiden vil blive realiseret. Det vil blive så indgroet i vores vaner og følelser, at vores interesser i det vil være det der karakteriseret vores tro og overbevisning.

Han sagde også: Hvis blot du interesserer dig nok for et resultat, vil du næsten helt sikkert opnå det. Hvis du ønsker dig at være rig, bliver du rig. Hvis du ønsker dig at være belært, vil du være belært. Hvis du ønsker at være et godt menneske, bliver du et godt menneske. Men du skal virkelig ønske dig disse ting, og ønske dig dem eksklusivt, og ikke samtidig ønske dig hundrede andre ikke-relaterede ting lige så meget.

I Biblen kan du i Markusevangeliet 9:23 læse: “Om du formår! Alle Ting ere mulige for den, som tror.”. 

Dr. Norman Vincent Peal sagde dette: Dette er en af de største love i universet. Jeg ønsker brændende, at jeg opdagede dette, da jeg var en ung mand. Det var først senere i livet, af jeg fuldt forstod det, og jeg ser det som den største opdagelse, hvis ikke den bedste største opdagelse udover mit forhold til Gud. Og den store lov siger kort og simpelt, at hvis du tænker i negative termer, vil du opnå negative resultater. Hvis du tænker i positive termer, vil du opnå positive resultater. Det er det simple faktum, som er grundlaget for en overvældende lov af velstand og succes. I tre ord: Tro, og lykkes.

William Shakespeare sagde det sådan: Vores tvivl er vores forrædere. Hvem som eller hvad som helst, der forsøger at nedgøre dine indre følelser igennem tvivl, er en forræder, der bør fordrives.

Det er også blevet sagt, at nyuddannede uden job altid giver omstændighederne skylden for, at de er arbejdsløse. Jeg tror ikke på omstændigheder. De studerende, der får en succesfuld karrierestart, er de studerende, der rejser og leder efter de omstændigheder, de ønsker, og hvis de ikke kan finde dem, så skaber de dem selv.

Det er åbenlyst, ikke? Og enhver studerende, der opdager dette, troede i et stykke tid, at hun eller han var den første til at forstå dette: Vi bliver, hvad vi tænker på”.

Omvendt vil den studerende, der ikke tænker på et mål for en succesfuld karrierestart, ikke vide, hvor hun eller han vil hen, og må derfor have tanker, der er fyldt med forvirring, angst, frygt. Den studerende vil have en studietid fyldt med frustrationer, frygt, angst og bekymringer. Hvis han eller hun ikke tænker på noget noget, bliver han eller hun ikke til noget. Han eller hun får, hvad der tildeles, men det er ikke resultatet af at progressivt forfølge af et værdigt mål.

HVORDAN VIRKER DET SÅ? HVORFOR BLIVER VI, HVAD VI TÆNKER PÅ?

Lad mig fortælle dig, hvordan det virker, ud fra hvad jeg ved. For at kunne gøre dette skal du først høre en historie, der kan sidestilles med menneskers sind.

Forestil dig en landmand, der har nogle marker. Og det er gode marker med frugtbar jord. Markerne giver landmanden et valg. Han kan plante, hvad end han vil. Markerne er ligeglade. Det er op til landmanden at træffe beslutningen.

Husk nu på, at vi sammenligner det menneskelige sind med markerne, fordi sindet, ligesom markerne, er ligeglad med, hvad du planter i det. Det vil give tilbage, hvad du planter, men det er ligeglad med hvad du planter.

Lad os sige, at landmanden har to frø i hans hånd: Det ene frø er et majsfrø, og det andet er natskygge, en giftig plante. Han graver to små huller i jorden og planter begge frø. Et majskorn og natskygge. Han dækker hullerne til, vander dem og sørger for at passe markerne. Og hvad vil der ske? Uundgåeligt vil markerne give tilbage, hvad der er blevet planet. Ligesom det står i Bibelen: Du høster, hvad du sår.

Husk nu, at markerne er ligeglade. De vil give dig giftige planter i lige så store mængder, som de vil give dig majs. Og derfor kommer begge planter op – en med majsplanter, en med giftplanter.

Det menneskelige sind er langt mere frugtbart, langt mere imponerende og mystisk end markerne, men det virker på samme måde. Det er er ligeglad med, om du planter succes … fiasko. Et konkret værdigt mål eller forvirring, misforståelse, frygt, angst og så videre. Men hvad vi planter, vil blive givet tilbage til os.

Ser du, det menneskelige sind er det sidste kontinent, der er udforsket her på jorden. Det indeholder rigdom ud over dine vildeste drømme. Det vil give alt tilbage, som du planter der.

Men nu tænker du måske, at hvis, hvad jeg siger, er sandt, hvorfor bruger folk ikke deres sind og tænker i positive tanker oftere?

Jeg tror faktisk, at de også har fundet et svar på det. Vores sind kommer som standardudstyr ved fødsel. Det er gratis. Og ting, vi er blevet tildelt uden at vi har skulle give noget tilbage, sætter vi meget lille pris på. Ting, vi betaler penge for, værdsætter vi højere. Paradokset er dog, at det er det komplet modsatte, der er sandt. Alting, der virkelig er noget værd i livet, fik vi gratis. Vores sind og evnen til at tænke, vores sjæl, vores kroppe, vores håb, vores drømme, vores ambitioner, vores intelligens, vores kærlighed til vores familie, børn og venner. Alle disse uvurderlige ejendele er gratis. 

Men de ting, som koster os penge, er faktisk utroligt billige, og kan til hver en tid erstattes. En person med en positiv indstilling kan blive fuldstændig blanket af, og stadig opbygge en ny formue. Det kan han eller hun gøre flere gange. Selv hvis vores hjem brænder ned, kan vi bygge det op igen. Men de ting, vi har fået gratis, kan vi aldrig erstatte.

Vores sind og hjerner bliver ikke brugt til sit fulde, simpelthen fordi vi tager den for givet. 

Når noget er bekendt for os, avler det foragt. Vores sind kan løse alle de opgaver, vi giver det.

Beslut dig nu. Hvad vil du efter dit studie? Hvor vil du starte karriere? Og læg mærke til, at jeg siger starte. Dit valg er ikke noget, du skal trækkes med hele livet. Men lad hverken din beslutning afhænge af, hvad dine undervisere giver dig i karakter, eller vent på, at nogle giver dig svaret og inspirationen eller håbet på, at du får et af de jobs, der er tilgængelige, når du er færdiguddannet. Plant målet for din karrierestart i dit hoved. Det er den vigtigste beslutning, du vil skulle tage i dit studietid, der vil forme dit liv efterfølgende.

Vil du hjælpe en bestemt målgruppe? Vil du være den bedste til at udføre et eksakt job? Vil du være med til at opbygge en bestemt type organisation? Det eneste, du skal gøre, er at plante det rette frø i dit sind, sørge for at passe og pleje det og arbejde aktivt mod dit mål, og det vil blive realiseret. Det ikke bare vil; der er ikke nogen måde, det ikke vil vil blive realiseret.

Ser du, det er en lov – ligesom tyngdeloven. Hvis du går op på toppen af en bygning og hopper ud, vil du altid falde ned – du vil aldrig stige op. Og det er det samme med alle andre love i naturen. De vil altid virke. De er ubøjelige.

Tænk på dit mål på en afslappet og positiv måde. Forestil dig selv i dit sinds syn, at du allerede har opnået dit mål. Se dig selv gøre de ting, du vil gøre, når du har opnået dit mål. 

Vi må hver især leve af frugten af vores tanker om fremtiden, for hvad du tænker i dag og i morgen – i næste måned og næste år – vil tilpasse sig dit liv, og bestemme din fremtid, og hvor du vil starte din karriere. Du er styret af dit sind.

Jeg kan huske engang, hvor jeg kørte igennem USA i Arizona og så en af de her gigantiske gravemaskiner, der kørte rundt med godt 50 km/t med hvad, der så ud til at være 30 tons jord på ladet. En formidabel og imponerende maskine. Inde i maskinen, helt øverst, sad en lille mand ved rattet og styrede den store maskine uden de store problemer.

Da jeg kørte forbi, var jeg overvældet over den lighed, der var mellem den maskine og menneskers sind. Forestil dig blot, at du sidder med kontrollen over en lige så stor energikilde. Har du tænkt dig at blot sætte dig tilbage og folde dine arme og lade den køre i grøften? Eller har du tænkt dig at holde godt fast med begge hænder rattet og styre og lede denne enorme kraft til et specifikt og værdigt formål. Det er op til dig. Du sidder førersædet. 

Dit universitet er ikke maskinen, du skal styre. Det er din hjerne, der er maskinen, som du skal styre. Universitetet og pensum er noget af det jord, du skal flytte. Men du bestemmer selv, om du kun vil flytte det, du er blevet bedt om, eller om du af eget initiativ vil overveje og tænke over, om du skal køre rundt for at finde andre råstoffer, som du mener er mere egnet til bygge din fremtid. Hvis du kun indsamler, hvad du er blevet bedt om, og ikke hvad, du selv tænker, er det rette, kan du ikke forvente, at hvad du ender med, er hvad du vil blive. 

Ser du, den samme lov som giver os success, er et tveægget sværd. Vi bliver nødt til at kontrollere vores tanker. Den samme regel, som kan lede en studerende til at starte en succesfuld karriere med gode muligheder, arbejdsglæde, gode kollegaer og høj løn, kan lede den samme studerende som nyuddannet direkte i langtidsledighed. Det er alt sammen, hvordan vi bruger loven til at et værdigt formål eller hvis vi ikke har en plan og mål for vores karrierestart.

Dette er den mærkeligste hemmelighed i verden.

Men hvorfor siger jeg, at den er mærkelig, og hvorfor påstår jeg, at den er hemmelig?

Faktisk er det overhoved ikke en hemmelighed. Den blev bekendtgjort af nogle af de første vise personer, og den opstår igen og igen i Bibelen. Men kun personer, der kender til den, forstår den. Det er årsagen til, at den er underlig, og hvorfor den af en lige så underlig årsag nærmest forbliver en hemmelighed.

Jeg tror på, at du kunne vandre ind på ethvert universitet i Danmark, og spørge den ene studerende efter den anden, om hvad hemmeligheden bag en succesfuld karrierestart er, og du ville ikke løbe ind i en enkelt person i en måned, der ville kunne fortælle dig det.

Denne information er enormt værdifuld for os, hvis vi virkelig forstår den, og bruger den. Den er værdifuld for os, ikke kun for os selv, men for folk omkring os. Vores familie, medstuderende, venner, kærester og venner. Livet bør være en spændende eventyr. Det bør aldrig være kedeligt. En person bør leve livet til sit fulde, og stå op hver morgen og være glad for at have et job, der er spændende og tilfredsstillende, som han eller hun gør godt.

Jeg læste engang en artikel med Grave Patterson, redaktøren på Toledo Daily Blade. Han konkluderede sin artikel med at sige noget, jeg aldrig har glemt. Han skrev: Mine år i avisbranchen har overbevist mig om adskillig ting. Iblandt dem at mennesker er overordnet gode, at vi kommer et sted fra, og at vi er på vej mod et sted. Så vi burde være fokuseret på, at vores tid er et spændende eventyr. Grundlæggerne af et universitet byggede ikke et trappe, der fokuserede på at gøre dig til den bedste studerende, men afklare hvad og hvordan, du blev til den bedste mulige kandidat til din karrierestart. 

30 DAGE HANDLINGSORIENTEREDE IDEER FOR AT FÅ DEN MÆRKELIGSTE HEMMELIGHED TIL AT VIRKE FOR DIG

Jeg vil nu fortælle dig, hvordan du kan bevise de enorme afkast, der er mulige for dig selv, ved at teste hemmeligheden.

Jeg vil have dig til at lave en test, som skal vare 30 dage. Du skal ikke forvente, at det bliver nemt, men hvis du gør en god indsats, vil det for evigt ændre dit liv til det bedre.

Tilbage i det 17. århundrede opdagede den engelsk matematiker og filosof Sir Isaac Newton de naturlige love, som gælder for bevægelse af elementer i universitetet. En af disse love er, at: “For hver reaktion er der en lignende modreaktion.

Kort sagt, som det gælder for dig og mig, betyder det, at vi intet kan opnå uden at skulle betale en pris. Resultatet af dit 30 dage eksperiment vil være lig med den indsats, du lægger i det. For at blive doktor, må du først betale prisen med mange års svære studier. For at være dygtig til at sælge, kræver det at vi har investeret tid i os selv, så folk vil købe fra os, eller ansætte os. Husk, vi alle opnår succes i forhold til vores evner til at sælge; sælge vores idéer til vores familier, sælge uddannelser i skolerne, sælge tanken om et godt og ærligt liv til vores børn, sælge vores synspunkter og kompetencer til at være en god medarbejder, kollega og samarbejdspartner. Altså at sælge vores ambitioner og løfte om at bringe værdi i en virksomhed som jobsøgende – uanset om vi stadig studerer eller er færdiguddannede. Men for at være succesfulde i at sælge vores vej til det gode liv, må vi være villige til at betale prisen.

Og hvad er prisen så?

Det er mange forskellige ting. Først er det både den emotionelle og intellektuelle forståelse af, at vi vitterligt bliver, hvad vi tænker på; at vi må kontrollere vores tanker, hvis vi skal kontrollere vores liv. Det er at have en fuld forståelse af, at “hvad vi sår, høster vi”.

For det andet er det at bryde alle lænker fra sindet og at tillade sindet at svæve majestætisk, som det var designet til at gøre. Det er indsigten i, at dine begrænsninger er noget, du har pålagt dig selv, og at mulighederne for dig i dag overgår selv dine vildeste fantasier. Det er at se udover snæversynet smålighed og fordomme.

For det tredje er det at bruge alt dit mod til at tvinge dig selv til at tænke positivt på dit eget problem og dit ønske om en karriere. At sætte et klart defineret mål for dig selv. At lade dit stærke sind tænke over dit mål fra alle mulige vinkler. At lade din fantasi spekulere frit på de utallige forskellige løsninger. At nægte at tro, at der er nogle omstændigheder, der er stærke nok til at vinde over dig i at opnå at realisere dit sande formål efter studiet. At handle hurtigt og beslutsomt, når du har en klar kurs, samt hele tiden være klar over det faktum, at du i dette øjeblik står i midten på din egen eng af diamanter, som Russel Convwell plejede at fremhæve.

For det fjerde er det at sætte mindst 10 % af alt, hvad du tjener, til side. Det er også værd at huske, at uanset hvad du studerer, så har det enorme muligheder, hvis blot du er villig til at betale prisen.

Det var det. Lad os nu gå over de vigtige pointer med hensyn til den pris, vi alle må betale for at opnår de karrieremål og få det liv, vi kan få. Det liv vi virkelig brænder efter, er naturligvis værd en hvilken som helst pris.

Et: Du bliver, hvad du tænker på.

To: Husk på ordet “fantasi”. Slip dine tanker fri.

Tre: Mod – fokusér på dit mål hver eneste dag.

Fire: Gem 10 % af, hvad du tjener. De små penge og det du ofrer nu, er ingenting i forhold til, hvad du får senere, når du først opbygger den gode vane.

Og handling – idéer og ønsker er værdiløse, hvis du ikke tager handling på dem.

Nu vil jeg prøve at fremlægge planen for den 30 dages test, jeg vil have, du tager. Husk på, at du ikke har noget at tabe ved at lave denne test – og alt hvad du overhoved kunne ønske dig at vinde.

Der er to ting, der kan siges om alle

  1. At vi alle ønsker os noget, og
  2. At vi er alle bange for noget.

Jeg vil nu have dig til at skrive på et stykke papir, hvad det er, du ønsker dig mere end noget som helst andet. Det kan være flere penge. Det kan være en kæreste. Det kan være et job i en bestemt virksomhed. Det kan være, at du gerne vil have dit eget sted at bo i. Det kan være mere succes på studiet, eller at du lander i en bestemt stilling i en bestemt branche efter studiet. Vi ønsker os alle sammen et eller andet. Skriv ned på dit kort, hvad det er, du specifikt ønsker dig. Vær sikker på, at det er et enkelt mål, der er klart defineret. Du behøver ikke at vise det til nogen, men blot bære rundt på det, så du kan se på det adskillige gange i løbet af dagen. Du kan eventuelt gøre det til din baggrundsskærm eller pauseskærm på din smartphone.

Tænk over dit mål på en glad, afslappet og positiv måde hver morgen, når du står op, og du vil øjeblikkeligt have noget at arbejde mod. Noget du skal stå op af sengen for, noget at leve for. Kig på det, hver gang du har muligheden for det i løbet af dagen, og også lige inden du går i seng om aftenen.

Når du kigger på kortet, skal du huske, at du bliver, hvad du tænker på. Og da du tænker på dit mål, vil du snart indse, at det vil blive dit. Faktisk er det dit i det øjeblik, du skriver det ned og begynder at tænke over det. Se på den overvældende overflod, der findes omkring dig i din dagligdag. Du har lige så meget ret til denne overflod som enhver anden person. Det er dit, hvis du vil have det.

Nu kommer vi til den svære del. Svær, fordi den betyder, at du skal til at skabe en helt ny vane. Nye vaner er ikke nemme at forme. Til gengæld vil de følge dig resten af dit liv, når de først er formet.

Stop med at tænke på, hvad, det er, du frygter. Hver gang en frygtfuld eller negativ tanke ryger ind i dine tanker, så erstat den med et mentalt billede af dit positive og værdige mål. Der vil komme tider, hvor du har lyst til at give op. Det er nemmere for mennesker at tænke negative tanker end positive tanker. Det er derfor, at det kun 15 % af færdiguddannede, der havner i det job, de virkelig gerne vil have. Du skal allerede nu begynde at inkludere dig selv i den gruppe.

I 30 dage skal du tage kontrol over dine tanker og dit sind. Tillad kun at tænke på, hvad du vil have. Hver dag i denne 30 dages test skal du gøre mere, end du forventer at gøre. Udover at vedligeholde et positivt synspunkt skal du give mere af dig selv, end du nogensinde har gjort. Gør dette velvidende om, at hvad du får i livet, skal være i direkte proportion til, hvad du giver. Det samme øjeblik du har besluttet et mål at gå mod, er du allerede en succesfuld person.

En person, der færdiggør en uddannelse med et højt gennemsnit, men ikke ved hvad, hvad vedkommende skal være, har kun brugt tid på at modtage, men ikke tænkt på at give – nemlig at tænke over hvad, hvor og hvordan vedkommende kan bidrage med sin nye nye viden.

At gå efter at blive den bedste studerende er en negativ og egoistisk handling, fordi du har modtaget en masse viden og en gratis uddannelse uden at tænke over, hvordan og til hvem, du kan give noget tilbage til. Især hvis du forventer, at folk skal komme til dig hungrende efter at ansætte dig.

Der er som regel ingen efterspørgsel på folk, der ikke ved, hvordan de kan hjælpe, eller ikke ved, hvem de kan hjælpe. Et højt gennemsnit kan være et tegn på, at du kun har fokuseret på at hjælpe dig selv, og er dermed at betragte som en fiasko. Succesfuld som studerende men fiasko som en potentiel arbejdstager.

Det øjeblik du i løbet af dit studie ved, hvad du vil arbejde med og som, og dermed hvem du kan hjælpe, er du en succesfuld person. Du er da en sjælden og succesfuld gruppe af studerende, der ved, hvilken karrierestart de skal forfølge. Ud af 100 studerende tilhører du lille gruppe, der er i top 15, og som har fundet sit mål og derfor er langt mindre stressede under studiet. Du skal ikke bekymre dig om, hvordan du når dit mål. Overlad det til nogle kræfter, der er større end dig selv. Det eneste du skal gøre, er at vide, hvor du vil hen. Svarene vil komme til dig helt af sig selv.

Husk på disse ord fra Bjergsalmen, og glem dem ikke. Sørg for, at du kan læse dem ofte, inden denne måneds test.

“Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jerFor enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for”. Det er fantastisk og samtidig så simpelt. Det er faktisk så simpelt, at i vores umiddelbart komplicerede verden, er det svært for en studerende at forstå, at alt hvad han eller hun har brug for, er et mål og troen på, at det kan nås.

Gør dit bedste i 30 dage.

Hvis du vil arbejde med markedsføring, så nærstudér markedsføring inden for den branche, du vil arbejde i, som hvis du (allerede) arbejdede med det og var blevet bedt om at lave en konkurrentanalyse. Hvis du vil arbejde med kommunikation i modebranchen, så brug de næste 30 dage på at blive en absolut ekspert i, hvordan kommunikation foregår i modebranchen, og snak med folk fra modebranchen, så du selv allerede føler, at du arbejder i den. Gør det i 30 dage, og du vil bliver overrasket over den forskel, det gør.

Uanset hvad du vil arbejde med efter studiet, så nærstudér det, som du aldrig har gjort det før, i 30 dage. Og hvis du har holdt øjnene fast på dit mål, vil du undre dig over, hvordan du kan komme så meget hurtigere og tættere på dit mål, end du nogensinde troede var muligt.

Dorothy Branda, en fremragende redaktør og forfatter, fandt selv ud af denne metode, og skrev om det i sin fremragende bog Wake up and live. Hele hendes filosofi er kogt ned til ordene: “Tag handling, som hvis det var umuligt at fejle”.

Hun lavede sin egen test med oprigtighed og overbevisning, og hendes liv blev ændret til en overvældende succes. Nu kan du lave din test 30 hele dage. Lad være med at starte din test, indtil du har afklaret med dig selv, at du vil hænge ved. Ser du, at være vedholdende udviser en overbevisning og tro. Vedholdenhed er blot et andet ord for tro. Hvis du ikke har tro og overbevisning, kan du aldrig være vedholdende.

Hvis du fejler inden for dine første 30, og med det mener jeg, at du finder dig selv være overvældet af negative tanker, er du nødt til at starte forfra igen og gentage testen i 30 dage mere.

Du vil opleve, at din vane bliver gradvist opbygget, indtil du finder dig blandt din lille minoritet, for hvem intet virker umuligt. Og glem ikke kortet. Det er essentielt, når du begynder at leve med ét fokus. På den ene side af kortet, skriver du dit mål, hvad end det måtte være. På den anden side, skriver du ordene fra citatet fra Bjergsalmen. Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jerI din fritid læs bøger, der vil hjælpe dig. Inspirerede bør som Start With Why, Dorothea Brands bog Wake up and LiveThe Magic of Thinking Big af Claude Bristol, Think and Grow Rich af Napoleon Hill, What to Say, When You Talk to Yourself af Shad Helmstetter og andre bøger, som instruerer og inspirerer. Intet stort er nogensinde skabt uden inspiration. Sørg for, at du i disse vigtige 30 dage holder din inspiration på sit højeste.

Og vigtigst af alt … lad være med at bekymre dig.

Bekymringer bringer frygt, og frygt er lammende. Det eneste, der kan få dig til at bekymre dig i løbet af testen, er at prøve at gøre det hele selv. Vid, at alt du skal gøre, er at holde dit mål foran dig. Alt andet vil tage vare for sig selv.

Husk også at være afslappet og smilende. Lad ikke småting irritere dig og få dig væk fra dit mål.

Da det kan være svært at gennemføre denne test, er der nogle, der måske vil sige: Men altså, hvorfor skulle jeg overhoved gøre det?” Se på alternativet; Ingen vil være en fiasko. Ingen har lyst til starte deres karriere som jobsøgende, på dagpenge og med regelmæssige møder i jobcenteret. Ingen har lyst til at starte deres karriere i et job, dehader efter tre måneder. Derfor: husk, at du skal høste, hvad du sår. Hvis du sår negative tanker, vil dit liv være fyldt med negative ting. Hvis du sår positive tanker, vil dit liv være fyldt med glæder, succes og positivt.

Du vil sikkert med tiden have en tendens til at glemme, hvad du har læst og lært her. Læs det ofte. Bliv ved med at minde dig selv om, hvad du skal gøre for at forme en vane. Lyt til den med dine venner, kæreste eller medstuderende, der også ønsker at have en succesfuld karrierestart, og læs, hvad der står skrevet her med regelmæssige intervaller.

Du ved sikkert, at mange studerende vil sige, at de vil have et topjob i en stor virksomhed uden at have forstået loven. De eneste mennesker, der får et velbetalt job uden større indsats, er dem, der får job i et familieejet firma. Alle os andre bliver nødt til at gøre os fortjent til at få et job. Det er derfor, at dem, der måske nok har gjort en indsats på studiet men ikke har gjort en indsats for at blive den bedste jobkandidat, ender med at skrive hundredvis af ansøgninger til jobs, de egentlig ikke ønsker at få. (Det er de 40 %, vi snakkede om i starten)

Den eneste måde at tjene penge er ved at tilbyde mennesker services eller produkter, som de har brug for. Vi udveksler vores produkter eller services for modtagerens penge. Derfor er loven, at din finansielle tilbagebetaling er proportionel med værdien af det produkt eller service, du udbyder. Succes er ikke et resultat af at tjene penge. At tjene penge er et resultat af succes, og succes er direkte proportionel med din service.

De fleste mennesker har forstået denne lov baglæns. De tror, at du er succesfuld, når du tjener mange penge. Sandheden er, at du kun tjener mange penge, efter du er succesfuld. 

Det samme gælder med din succes i en karrierestart. Jo mere du fokuserer på, hvad du kan give i en stilling og en virksomhed, frem for hvor meget du har gjort på dit universitet (som ofte ikke er relevant for en virksomhed), jo bedre chancer giver du dig selv for at få en succesfuld karrierestart. Det vil sige, at den eneste måde du kan få det job, du vil have, er at vise, hvad du kan tilbyde virksomhedens kunder, eller at udføre de opgaver, som virksomheden efterspørger – for det er, hvad de har brug for. 

Men i stedet ser vi tusindvis af studerende, der søger stillinger og siger, at de er kvalificerede til at få jobbet, fordi de har en relevant uddannelse med et højt gennemsnit, uanfægtet om hvad de har lært, er hvad en arbejdsgiver efterspørger. De vil altså have et job, uden at undersøge og lægge den indsats i, der er nødvendig, for at de kan få jobbet. Det er lidt ligesom manden, der sidder foran pejsen og siger til pejsen: “Giv mig varme, og så skal jeg give dig brænde.” Vi bliver nødt til at smide brænde på, før vi kan forvente varme. På samme måde er du nødt til at vise interesse, kendskab og yde en indsats ved at have ydet en service, før du kan forvente at blive tilbudt et job. Lad være med at fokusere på, hvad der står i dit karaktersnit – det kan du snakke dig ud af. Fokusér på at bidrage: Byg, arbejd, drøm, skab. Gør dette, og du vil se, at jobbene vil blive tilbudt til den, du er, og ikke hvad du har studeret, eller hvad dit gennemsnit er.

Velstand er grundlagt på en lov om gensidig udveksling. Enhver person, der bidrager til velstand, vil opleve velstand hos sig selv. Nogle gange vil du ikke blive tilbagebetalt af den, du yder en service til, men det skal komme et eller andet sted fra, for det siger loven. For hver reaktion er der er en lignende reaktion og modreaktion.

Når du bevæger dig igennem din 30 dages testperiode, så husk på, at din success altid vil blive målt på den kvalitet og kvantitet af service, som du tilbyder, og at hvad du vil få i dit første job, er en målestok for den service. Ingen kan blive rig alene, med mindre vedkommende beriger andre. Der er ingen undtagelser for denne lov. 

Du kan køre ned en ad hvilken som helst gade i Danmark og fra din bil estimere, hvor høj en service de personer, der lever på gaden, leverer. 

Når man først har fuldt forstået denne måde at beregne din løn på, kan enhver person måle sin egen indkomst og formue. Hvis man ønsker mere, hvad end det er flere penge eller bedre karrieremuligheder, må man give mere service til dem, man ønsker at modtage fra. Hvis man ønsker mindre, skal man give mindre. Dette er prisen, du må betale for det, du vil have. Hvis du tror, at du kan blive rig, eller få det job, du vil have ved at skuffe andre, skuffer og snyder du kun dig selv. Det er lige så sikkert som vejrtrækning, at du får ind, hvad du blæser ud. Begå ikke den fejl, at tro, at du kun undgå dette. Det er umuligt.

A-kasserne og jobcentrene er fyldt med nyuddannede og andre arbejdsløse, der prøvede at lave nye love for dem selv ved at fokusere på at modtage mere, end de gav. Vi kan undgå lovene skabt af systemet, hvis vi er heldige, men de større love kan ikke blive brudt.

En højt respekteret doktor gav disse seks trin, der vil hjælpe dig med at realisere din succes – også i forbindelse med karrierestart.

  1. Sæt et bestemt mål for din karriere for dig selv
  2. Lad være med at være for hård mod dig selv
  3. Stop med at tænke på alle årsagerne til, hvorfor du ikke kan starte din karriere, hvor du vil, og tænkt i stedet over alle årsagerne til, at du godt kan
  4. Spor din attitude tilbage igennem din barndom, men også studietid, hvor du gik fra at være optimist med tro på at kunne opnå din karrieredrøm til at begynde at tvivle på, om det var muligt, hvis du har haft den tendens
  5. Ændr billede af dig selv ved at skrive en beskrivelse af den person, du gerne vil være, inklusiv hvor du gerne vil arbejde, hvad du vil arbejde med, og hvilken værdi du kan bidrage med – vær afsindig specifik.
  6. Opfør dig som den succesfulde person, du har besluttet dig for at være

Den doktor, der skrev disse ord, er en anerkendt psykiater fra vestkysten ved navn David Harold Fink. Gør, hvad alle eksperterne har sagt siden tidernes morgen: Betal prisen for at blive den person, du gerne vil være for at få det job, du gerne vil have. Det er ikke lige så svært, som det er at skulle leve med at sidde i et job, du ikke føler, du kan eller vil blive succesfuld i.

Lav din 30 dages test, og gentag det så … og gentag det igen. Hver gang vil det blive en større og større del af din studietid, og du vil med tiden undre dig over, at andre studerende ikke gør det samme for at blive afklaret om, hvad de vil efter studietiden. Mind dig selv om dit ene mål igennem din studietid, og du vil blive overrasket over, hvor klar vejen til det job pludselig bliver, fordi du nu kan fokusere på, hvad du vil, og ikke fokusere på at ikke vide, hvad du vil.

Start i dag. Det er gratis. Det har intet at tabe – men en fremragende karrierestart at vinde.

JEG GÅR RUNDT MED ET KORT

Dette var den oversatte, og omskrevet til studerende, version af Den Mærkeligste Hemmelighed. Jeg håber, at den var inspirerende, og får dig til at skrive et kort med din primære ønske. 

Jeg går rundt med dette kort, og har gjort det i årevis. Det ser sådan her ud.

Jeg havde ikke noget ekstra kreditkort-størrelse liggende, så jeg tog et af 7-Elevens sandwich kort. Derefter klippede jeg papir i samme størrelse, og tapede det hele vejen rundt. Det holder ganske fint. 

Er jeg nået i mål endnu? Nej. Men jeg har tre bøger, der kan købes via Saxo.com. Og det første skridt mod at blive bestsellerforfatter, er først og fremmest at blive forfatter, som kræver at man skriver mindst én bog. Og så langt er jeg. Så nu arbejder jeg bare videre.

Hvis ovenstående lyder som en gang new age-pis, så brug to minutter på det her klip, hvor Jim Carrey fortæller om sine erfaringer med at visualisere og manifestere, hvad han godt vil have. 

Jeg kan kun anbefale dig at prøve. Hvis ikke, så blot for den realisering, at du enten ved, eller ikke ved, hvad dit største ønske, rent jobmæssigt, er. Og hvis du ikke ved hvad det er, hvorfor er det så, at du tager en uddannelse?