“You will get all you want in life if you help enough people get what they want”

– Zig Ziglar, forfatter og salgsguru

Hvordan kan du vise, at du er den rette person til jobbet? Svaret er ligetil: Ved at bevise over for din kommende chef, at du forstår, hvordan han eller hun imponerer sin chef.

Når du har  vist, at du forstår, hvordan din chef når hans eller hendes sine mål, er du kommet et langt stykke. Hvis du gør dette, så øger du dine chancer for at få jobbet markant. Din chef ønsker nemlig, at du bliver en succes, fordi det hjælper ham eller hende med at være en succes.

Ovenstående tankegang kan lyde enorm negativ såvel som egoistisk. Men det giver sådan set god mening, da din chef bliver målt på resultatet af det arbejde, som du laver.

Følgende er et uddrag fra afsnittet Gør din leder glad, som er fra Dennis Nørmarks forbløffende underholdende bog Humanistens guide til det private erhvervsliv.

Humanistens guide til erhvervslivet

“Husk, at alle i en organisation bliver målt hele tiden. Alle har mål, delmål, milestones eller andet, som deres performance måles på. En leder bruger sine medarbejdere til at nå de mål, han selv bliver målt på, så der det temmelig vigtigt, at du ved, hvad det er for mål.

Hvad er betingelserne for, at din chef får succes? Det er helt centralt, at du kan gøre din ledelse glad og tilfreds og dermed beholde dit job. Hvis din chefs succes, i hans egen leders øjne, handler om at færdiggøre et vigtigt projekt, nå en vigtig deadline, eller opnå en høj effektivitet, så skal du finde ud af, hvordan du kan medvirke til det”.

VIRKSOMHEDENS FOKUS ER SJÆLDENT ENS I ALLE AFDELINGER

“I find the most meaningful way to be successful is to help others be successful.”

ADAM GRANT, forfatter til bogen “Give & Take”

Da Mark Zuckerberg grundlagde Facebook, havde han et primært formål, som alle skulle arbejde ud fra. Formålet var at skaffe flere brugere. Dengang var virksomheden under 50 personer, og den blev drevet af teenagere med bumser.

Det var ligegyldigt, hvor mange penge Facebook tjente. Det var irrelevant for Facebook-virksomheden at vokse sig stor og ansætte en masse folk. Antallet af brugere var det eneste, der talte. Så uanset om man arbejdede som programmør, designer eller assistent, havde man én klar opgave: Hvordan kan jeg i min jobstilling skaffe flere medlemmer til Facebook?

Zuckerbergs fokus virkede. Antallet af brugere på Facebook er steget markant lige siden. Men det er sjældent, at der er enighed i en virksomheds afdelinger, når det handler om, hvad der er den rette strategi for at skabe mest mulig succes.

Hvad der betragtes som et godt resultat for en leder, kan være det modsatte for en anden leder.

Lad mig give dig et eksempel, som nok også er det mest udbredte – penge og hvordan de skal bruges.

DU KAN OPLEVE INTERNE INTERESSEKONFLIKTER BLANDT AFDELINGSLEDERE

Hvis du vil arbejde med økonomi og regnskab, kan du imponere din chef ved at finde måder, hvorpå virksomheden kan spare penge, skære ned på udgifter eller reducere omkostninger.

En kreativ marketingchef eller udviklingschef vil derimod sætte pris på dine store idéer, der potentielt kan skabe øget fortjeneste. Her vil den ansvarlige for regnskab primært se på, hvad dine idéer koster, da ønsket er at undgå at bruge for mange penge.

Så til trods for, at økonomi- og marketingafdelingerne begge vil det bedste for virksomheden, har hver afdeling og dermed afdelingsleder et forskelligt syn på, hvordan de hver især opnår succes hos de respektive chefer. Dette gælder også, hvis de har den samme chef, hvilket ofte er tilfældet i mindre virksomheder.

Forestil dig dem begge stå foran deres chefs skrivebord. De har hvert sit whiteboard og en graf, der peger opad:

Regnskabschef: “Se, hvor mange penge, jeg har sparet os“.

Marketingchef: “Se, hvor mange nye medlemmer, jeg har skaffet os“.

Regnskabschef: “Ja, men det er også ret dyrt at få de nye medlemmer, ikke?

Marketingchef: “Jo, det var det, men de har tjent sig hjem. De nye medlemmer er årsag til den øgede indtjening“.

Begge chefer bliver målt på det, som de laver. Derfor er cheferne interesserede i dig, hvis du kan hjælpe dem med at skabe de resultater, som de er blevet ansat til at skabe.

DU HAR BEDRE CHANCER FOR AT FÅ ET JOB, HVIS DU SKRIVER DINE RESULTATER UD FRA DIN CHEFS MÅL

Din chance for at få jobbet hviler på dine evner til at udvise forståelse for din leders mål. Desuden er det vigtigt, at du kan forsikre vedkommende om, at du kan realisere disse mål. Dette gælder både, når det handler om at spare penge eller bruge flere penge.

For at hjælpe nogen med at blive en succes, skal du forstå succeskriteriet for, hvordan de bliver en succes. Dette kan gøre det nemmere for dig at indsnævre, hvordan du kan blive god til dit job.

Når du søger et job eller tænker over, hvor du gerne vil gøre karriere, skal du forestille dig din fremtidige chefs ønsker. Prøv at forestille dig, hvilke resultater din fremtidige chefs chef ønsker at opnå for sin afdeling.

I min tidligere rolle som online marketingekspert var min chefs ønske, at kunderne blev ved med at være kunder hos os. På den måde fortsatte kunderne med at betale, hvilket var målet, da der trods alt skal penge ind, således virksomheden kan betale lønninger, husleje og lignende. Min chef havde dermed succes, når jeg gjorde et godt stykke arbejde, som kunderne var glade for.

Skåret helt ind til benet:

  • Beholde kunder: godt.
  • Miste kunder: ikke godt.
  • Skaffe nye kunder: rigtig godt.

KONKRETISÉR SUCCESKRITERIER, SOM DIN CHEF KAN FORSTÅ

Hvis du læser guides til, hvordan du skriver et godt CV, anbefaler de, at du inkluderer resultater, som du har skabt.

Det nytter ikke noget at sige, at du fik 12 i online marketing. Det nytter heller ikke noget at sige, at du har skrevet speciale om online marketing. Din chef bliver ikke målt på, hvor stor en succes du var på dit studie. Et studie er baseret på nogle målestokke, der er markant anderledes end dem, der måles med på en arbejdsplads.

Hvis du derimod kan trække på referencer fra et tidligere studiejob eller et frivilligt arbejde, er det langt mere givende. Her kan du for eksempel skrive: “Jeg arbejdede med ti kunder i 5 måneder”, “Jeg havde 10 % churn – en af virksomhederne gik konkurs efter lang tid med dårlig økonomi” eller “Jeg opgraderede tre kunder til større pakker, da deres årlige kontrakt skulle fornys”.

Ved brug af ovenstående eksempler har du nogle konkrete resultater, som du kan vise din kommende chef. Det er resultater, som kan gøre din chef glad.

Du skal huske på, at det ikke altid handler om dig, når du søger et job. Det handler faktisk sjældent om dig, da det primært handler om de resultater, som du kan skaffe.

FORSTÅ, HVEM DU SKAL IMPONERE, SAMT HVORDAN DU GØR DET MED EN MATRIX GRAF

Her ser du en forsimplet version af opbygningen af en virksomhed, hvor hvert led rapporterer til et led over dem. Hvert led skal rapportere, hvorvidt de har opnået de mål, som lederen i ledet ovenover har præsenteret. I denne artikel skal du ikke bekymre dig om, at en VP får krav og ønsker fra et led højere oppe – altså president. I denne artikel skal du derimod kun tænke ét led over dig selv.

Kend din chefs chefs mål Det bunder ud i, at vi alle vil imponere den person, der kan få os frem i systemet. Du vil gerne ind i systemet, således du kan få et job. For at få et job skal du have evnen til at løse de opgaver, som din chef stiller dig. Disse opgaver kommer direkte eller indirekte fra et lag højere oppe.

En god chef (din chef, forhåbentlig) giver sine medarbejdere ros for det arbejde, som de får lavet. Derefter får din chef ros af sin chef for at have sikret, at et stykke arbejde er udført godt. Dette arbejde er udført af medarbejderne, som er under ledelse af VP.

Omend dette er et simplificeret billede, så er principperne bag gode. Tanken om at kende sin chefs mål gælder for alle, der har en chef. Hvordan du opnår det mål, er formentlig ligegyldigt. Det vigtige er, at en VP kan sikre, at medarbejderne udfører opgaverne efter loven, samt at medarbejderne ikke sprænger budgettet.

Lad mig give dig et eksempel med en film, der er fyldt med superhelte, hvor der findes flere chefer et lag højere oppe.

DIN CHEF HAR IKKE DE SAMME MÅL SOM VIRKSOMHEDEN

Jeg formoder, at du er bekendt med MCU – Marvel Cinematic Universe. Filmen “Avengers: Endgame” omsatte for over 2 milliarder dollars, hvilket gjorde filmen til den højest indtjenende nogensinde. Filmen imponerede, men man skal også huske, at der var 3.000 mennesker med til at gøre filmen til en succes. Det vil sige 2.999 mennesker, som alle havde en chef, der havde fået en besked fra en chef højere oppe.

Skuespillerne gjorde chefen (instruktøren) glad, hvis de spillede rollerne på den måde, som instruktøren ønskede. Instruktøren skulle please sin chef (filmens producer). Producerens chef var Disneys chef, Bob Igor. Hans mål var, at der var en fortsat interesse for MCU efter den sidste Avenger-film. Alle har en chef, som ofte har et andet mål end en selv.

DIN CHEFS MÅL KAN VÆRE INDSNÆVRET TIL ET OMRÅDE

Til trods for at alle på settet arbejder mod at skabe en succesfuld film, vil der være folk, som ikke tænker over, at de arbejder i en filmbranche.

Dette kan for eksempel være kokke, der laver mad til skuespillerne. Kokkene udfører et godt arbejde, hvis de laver velsmagende mad, som er klar til servering, når der er brug for det. Kokkenes interesse er ikke filmens omsætning, men derimod er deres interesse at sikre, at skuespillerne og filmholdet får det mad, som de har brug for.

KEND DIN CHEFS SPECIFIKKE MÅL

Så derfor: Du skal sørge for at vide, hvad din leder bliver målt på, når du søger et job. Du skal have det med i dine overvejelser, når du skriver, hvordan du arbejder, og hvad du kan udrette, og vedkommende får udrettet det, der forventes af ham.